Reklamné oznámenie
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.

Naša mládežnícka organizácia NO WORRY už od svojho vzniku v roku 2016 zastrešuje činnosti ohľadne edukácie detí a mládeže. Dôležiťou činnosťou je prevádzkovanie pojazdného detského dopravného ihriska, ktoré vykonáva výuku pravidiel cestnej premávky ako teoretickej tak i praktickej a to ako v Trenčianskom kraji tak i v ďalších krajoch Slovenska, a to podľa objednávok. Keďže sme jedným z mála pojazdných dopravných ihrísk u nás, pre školy z objednávok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme odučili za svoju krátku históriu vyše 10-tisíc žiakov základných škôl! Takisto sa s naším tímom zúčastňujeme na podujatiach týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, dní obcí a obdobných udalostí. Pri čoraz zvyšujúcom sa počte vozidiel v cestnej premávke je ovládanie jej pravidiel nevyhnutnou súčasťou prevencie dopravných nehôd, z čoho pramení aj množstvo zachránených životov, ktoré na našich cestách tak často zbytočne vyhasínajú...